Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Heqja e pengesave për rritjen e sektorit të energjisë së rinovueshme në Ballkanin Perëndimor
When:
May 28, 2013 @ 1:33 pm – 2:33 pm
2013-05-28T13:33:00+00:00
2013-05-28T14:33:00+00:00

Tiranë, 28 Maj, 2013 – Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC), anëtare e grupit të Bankës Botërore, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB), organizoi një Seminar për bankat tregtare në vend, si pjesë e një programi më të zgjeruar mbi energjinë e rinovueshme në Ballkan (BREP).

Në Shqipëri, BREP bashkëpunon me Ministrinë e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës me qëllim përforcimin e kuadrit rregullator të sektorit të energjisë së rinovueshme, si dhe me investues vendas dhe të huaj të cilët janë të interesuar për projektet e energjisë së rinovueshme. Së fundmi, BREP ka filluar një trajnim të veçantë të ndërtimit të kapaciteteve për bankat tregtare shqiptare. Objektivi kryesor i përpjekjeve, përbërë nga një seri seminaresh për bankat e Ballkanit Perëndimor, është të prezantojë tregun potencial për investime në projektet e energjisë së rinovueshme në rajon, si dhe rreziqet më karakteristike që shoqërojnë këto projekte.

“Qëllimi kryesor i aktivitetit të organizuar sot në Tiranë, ishte prezantimi i IFC Advisory Services (Shërbime konsulence) të cilat ofron IFC, si dhe oferta e investimeve të korporatës. IFC Advisory Services prezantoi një paketë të veçantë trajnimesh, drejtuar bankave në vend, të cilat përpiqen t’u mundësojnë bankave vlerësimin e aplikimeve të kreditimit shoqëruar me ndërtimin e hidrocentraleve të vogla në rajon. Së fundi, IFC dëshiron të ndihmojë bankat të fokusohen në përpjekjet e financimit të projektit. Ndërkohë, shërbimet e investimit të IFC prezantojnë produkte financiare specifike për të financuar projekte për energjinë e rinovueshme” deklaroi Nebojsa Arsenijevic, menaxheri i IFC BREP.

Zj. Endrita Xhaferaj, Sekretare e Përgjithshme e Shoqatës Shqiptare të Bankave, përshëndeti iniciativën e ndërmarrë nga IFC, në vazhdën e iniciativave të tjera të këtij lloji, që mundësojnë aksesin e bankave në segmente të reja të tregut të kredidhënies në vend, me synim njëkohësisht edhe zhvillimin e sektorit të energjisë së rinovueshme. Zj. Xhaferaj theksoi se Shoqata Shqiptare e Bankave do të vazhdojë të mbështesë iniciativa të tilla në të ardhmen.

Këto aktivitete synojnë rritjen e kapaciteteve të brendshme të bankave tregtare në vend, si dhe nivelin e njohurive të oficerëve të kredive në banka në lidhje me rreziqet teknike, ligjore, të mjedisit, sociale dhe financiare të cilat shoqërojnë ndërtimin e hidrocentraleve të vogla në Ballkanin Perëndimor.

Të pranishëm në aktivitet ishin përfaqësues të niveleve të larta drejtuese të bankave tregtare në vend.

Gallery