Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Broshura informative “Kredia Konsumatore”

Në kuadër të përmirësimit të situatës në lidhje më dhënien e informacionit në fazën e publicitetit dhe parakontraktore, përpara ofrimit të një kredie konsumatore nga bankat që operojnë në Shqipëri, AAB në konsultë edhe me Zyrën për Mbrojtjen e Konsumatorit botoi broshurën informative “Kredia Konsumatore” AAB beson se me ndihmën e kësaj broshure dhe udhëzimet e bankave tregtare, klienti bankar do të jetë në gjendje të menaxhojë më mirë financat e tij.

“Një klient i edukuar, është gjithmonë një klient më i mirë”.

kredia_konsumatore