News View all

Apr
28
AAB publishes the New edi...

New edition of Bankieri Magazine

AAB published the 39

Apr
16
The AAB Assembly meeting...

The meeting of the AAB Assembly was held on April 15 th , 2021.

Apr
2
Në mbështetje të rregu...

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) është njohur me projekt-vendimin për ndryshimet në rregulloren e Bankës…

Upcoming View all


Kalendari i Veprimtarive

Awesome. I Have It.

Your couch. It is mine.

I'm a cool paragraph that lives inside of an even cooler modal. Wins!