Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
e-KYC & e-signature – zgjidhje për institucionet financiare

Më 20 maj 2022, përfaqësuesit e bankave në Shqipëri dhe Kosovë, ishin të ftuar në aktivitetin e titulluar “e-KYC & e-signature – zgjidhje për institucionet financiare”, organizuar nga Mellon dhe Euronovate me fokus digjitalizimin. Pjesëmarrësit u njohën me zgjidhjet e prezantuara dhe u qartësuan mbi disa çështje në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi për nënshkrimin elektronik dhe njohjes së klientit. Veprimtaria u karakterizua nga njohja me standardet teknologjike më të përparuara, eksperiencat në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe më gjerë.

Gallery