Dy anët e Bitcoin!

Monedhat digjitale janë tregues i interesit të rritur të asaj se çfarë mund të ofrojë teknologjia në kohët e sotme në fushën financiare. Shumë i përkrahin, shumë i debatojnë, të tjerë i kundërshtojnë. Ka paqartësi në qëndrimet e autoriteteve rregullatore. Ndërkohë, numri i individëve që investojnë në to, rritet, veprimet e autoriteteve janë të ngadalta.

Monedha digjitale – mirë apo keq? Ne po ju rekomandojmë një shkrim në interes të të gjithë atyre që duan të mësojnë më shumë për monedhat digjitale, duke u nisur nga Bitcoin si monedha më përfaqësuese.

Lexim të këndshëm!

The encrypted threat: Bitcoin’s social cost and regulatory responses, SUERF Policy Notes .:. SUERF – The European Money and Finance Forum