Dita Ndërkombëtare e Kursimeve: Menaxhimi i financave personale

Në Ditën Ndërkombëtare të Kursimeve, më 31 tetor 2023, AAB së bashku me German Sparkassenstiftung for International Cooperation zhvilluan një sesion trajnimi njëditor të titulluar “Menaxhimi i Financave Personale”.

Ky trajnim përqafoi qasjen inovative të “të mësuarit duke luajtur/argëtuar”, duke prezantuar teknika krijuese për menaxhimin efektiv të financave personale. Metodologjia inkurajoi pjesëmarrësit të trajtojnë situatat e jetës reale, duke nxitur një kuptim praktik të koncepteve financiare. Sesioni i trajnimit u krijua posaçërisht për anëtarët më të rinj në moshë të stafit të bankave dhe studentët praktikantë , duke u ofruar atyre njohuri të vlefshme për menaxhimin optimal financiar.

GALERIA

SHARE