Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Banka e Shqipërisë mundësojnë tekstin “Financat Personale në Duart Tuaja”

30/10/2012

30 Tetor, 2012 – Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë mundësuan për këtë vit shkollor shpërndarjen falas për 4000 mijë gjimnazistë në rrethe të ndryshme të Shqipërisë të tekstit mësimor “Financat personale në duart tuaja”. Kjo lëndë me zgjedhje mbi edukimin financiar është përfshirë si pjesë zyrtare e kurrikulës mësimore […]


Mbledhja e Asamblesë së Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave

14/09/2012

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), mbajti një mbledhje më 12 Shtator, 2012 në të cilën u vlerësuan aktivitetet e Shoqatës gjatë muajve të fundit si dhe u diskutuan dhe miratuan objektivat dhe aktivitetet kryesore për të ardhmen. Një çështje kryesore për të cilën do të vazhdohet  të punohet në të ardhmen […]


Njoftim për shtyp – Gusht 2012

23/08/2012

Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Qershor 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të gjashtëmujorit të parë 2012 në 1,158 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore rreth 10.9%, ndërkohë që përgjatë tremujorit të dytë 2012 u rritën me rreth 1.6% ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të […]


Njoftim për shtyp – Maj 2012 | Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Mars 2012

22/05/2012

Vizito faqen e statistikave Aktivet e sistemit bankar shënuan rritje përgjatë tremujorit të parë 2012, duke arritur në fund të marsit në 1,140 miliardë Lekë ose 89 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rritja e regjistruar ishte pothuaj e njëjtë me atë të të njëjtit tremujor një vit më parë, në nivelin rreth 1.8 […]


Mars 2012 – Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Dhjetor 2011

05/03/2012

Aktivet e sistemit bankar në fund të vitit 2011 arritën në 1,120 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore prej 13.1% ose rreth 130 miliardë lekë, rritje kjo më e lartë se sa ajo në vitin 2010, prej 11.8%. Aktivet e bankave shënuan një nivel prej 85% në raport me PBB këtë vit, më të […]


Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Shtator 2011

18/11/2011

Aktivet e sistemit bankar në fund të tremujorit të tretë 2011 arritën në 1,095 miliardë lekë duke u rritur me 5 për qind krahasuar me një tremujor më parë, në përgjigje të rritjes së aktivitetit ndërmjetësues të sistemit bankar. Kontributin kryesor në zgjerimin e aktivitetit financiar e ka dhënë kreditimi i sektorit privat, i cili […]


Zhvillimet në sistemin bankar

16/11/2011

Statistikat Shtator 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të Shtatorit 2012 në 1,189 miliardë lekë, duke shënuar një rritje vjetore rreth 8.6 për qind, ndërkohë që përgjatë tremujorit të tretë 2012 u rritën me rreth 2.7 për qind ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të tremujorit të tretë […]


Ekzekutimi i Kolateralit

16/06/2011

Së fundmi bankat kanë hasur shumë vështirësi për ekzekutimin e detyrueshëm të kolateralit, një proces ky thelbësor në aktivitetin e bankave, dhe shumë i rëndësishëm për ruajtjen e një sistemi bankar të shëndetshëm dhe një ekonomie konkurruese. Të gjitha bankat ndërmarrin procesin e ekzekutimit të kolateralit pasi kanë përdorur të gjitha mënyrat e tjera për […]


Zgjedhja e Kryetarit të ri të AAB-së

26/01/2011

Njoftim për shtyp për zgjedhjen e Kryetarit të ri të AAB-së   Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2011 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për katër anëtarë të Bordit Drejtues dhe Kryetarit të ri. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit […]


Komisionet bankare

05/01/2011

Duke marrë shkas nga diskutimet publike të kohëve të fundit mbi tarifat dhe komisionet e shërbimeve bankare, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), ka ndërmarrë një studim rajonal, gjetjet kryesore të të cilit dëshiron ti ndajë me publikun. Studimi mbulon nëntë vende të rajonit: Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Qipro, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe Turqi, dhe krahason […]