Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) organizon Forumin Kombëtar Shqiptar të Kartave

20/05/2013

Tiranë, 17 maj 2013 – Shoqata Shqiptare e Bankave dhe  Komiteti i saj për Luftën Kundër Mashtrimeve me Karta për të tretin vit rradhazi organizuan Forumin Kombëtar Shqiptar të Kartave. Forumi zhvilloi punimet në datë 17 maj 2013, në Hotel Sheraton, Tiranë. Tematika e këtij aktiviteti për këtë vit ishte: “Drejt një të ardhme dinamike […]


Zhvillimet në sistemin bankar

18/02/2013

Statistikat Dhjetor 2012* Në fund të tremujorit të katërt 2012, aktivet e sistemit bankar arritën në 1,187 miliardë lekë, ose rreth 0.1 për qind më të ulëta nga fundi i tremujorit  të kaluar. Në terma vjetor  bilanci i bankave ka shënuar rritje prej rreth 6 për qind. Kreditë e akorduara arritën 577,8 miliardë lekë në […]


Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) zgjedh Kryetarin dhe tre anëtarë të rinj të Bordit Drejtues

06/02/2013

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 23 janar 2013 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për tre anëtarë të Bordit Drejtues dhe Kryetarit të ri. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit të tre prej gjashtë anëtarëve të Bordit Drejtues. Tre Anëtarët e […]


Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) promovojnë faqen e internetit për Eficencën e Energjisë

18/12/2012

“Kredi për eficencën e energjisë”, faqe interneti për rrugët që duhet të ndiqen Tiranë, 18 dhjetor 2012– Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC organizuan sot aktivitetin me temë “Promovimi i faqes së internetit për Eficencën e Energjisë”. Kjo faqe është përgatitur nga AAB në bashkëpunim më IFC për të ndihmuar dhe […]


“Një udhëtim në historinë e Bankave në Shqipëri” – AAB nderon me çmime kontribuuesit ndër vite në sistemin bankar

04/12/2012

Tiranë , më 4 dhjetor 2012 – Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), në kuadër të 100-Vjetorit të Pavarësisë, promovoi botimin e saj mbi historikun e Bankave në Shqipëri në një ceremoni të mbajtur në Hotel Sheraton. I shkruar nga tre bankierë dhe akademikë të njohur, libri mbulon historikun e bankave në vend që prej fillimit […]


Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Banka e Shqipërisë mundësojnë tekstin “Financat Personale në Duart Tuaja”

30/10/2012

30 Tetor, 2012 – Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë mundësuan për këtë vit shkollor shpërndarjen falas për 4000 mijë gjimnazistë në rrethe të ndryshme të Shqipërisë të tekstit mësimor “Financat personale në duart tuaja”. Kjo lëndë me zgjedhje mbi edukimin financiar është përfshirë si pjesë zyrtare e kurrikulës mësimore […]


Mbledhja e Asamblesë së Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave

14/09/2012

Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), mbajti një mbledhje më 12 Shtator, 2012 në të cilën u vlerësuan aktivitetet e Shoqatës gjatë muajve të fundit si dhe u diskutuan dhe miratuan objektivat dhe aktivitetet kryesore për të ardhmen. Një çështje kryesore për të cilën do të vazhdohet  të punohet në të ardhmen […]


Njoftim për shtyp – Gusht 2012

23/08/2012

Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Qershor 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të gjashtëmujorit të parë 2012 në 1,158 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore rreth 10.9%, ndërkohë që përgjatë tremujorit të dytë 2012 u rritën me rreth 1.6% ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të […]


Njoftim për shtyp – Maj 2012 | Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Mars 2012

22/05/2012

Vizito faqen e statistikave Aktivet e sistemit bankar shënuan rritje përgjatë tremujorit të parë 2012, duke arritur në fund të marsit në 1,140 miliardë Lekë ose 89 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rritja e regjistruar ishte pothuaj e njëjtë me atë të të njëjtit tremujor një vit më parë, në nivelin rreth 1.8 […]


Mars 2012 – Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Dhjetor 2011

05/03/2012

Aktivet e sistemit bankar në fund të vitit 2011 arritën në 1,120 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore prej 13.1% ose rreth 130 miliardë lekë, rritje kjo më e lartë se sa ajo në vitin 2010, prej 11.8%. Aktivet e bankave shënuan një nivel prej 85% në raport me PBB këtë vit, më të […]