Broshura “Përgjegjësia Sociale e Korporatave”, tetor – dhjetor 2023

AAB publikon broshurën e Përgjegjësisë Sociale të Korporatave për industrinë bankare. Ky botim tremujor ofron informacion mbi angazhimin e bankave anëtare gjatë tremujorit të katërt të vitit 2023, për një shoqëri dhe ekonomi më të mirë, për një ambient të pastër dhe të shëndetshëm që ndihmojnë një zhvillim të qëndrueshëm

Lexo broshurën

GALLERY

SHARE