Broshura “Përgjegjësia Sociale e Korporatave”, Korrik – Shtator 2023

AAB publikon broshurën e Përgjegjësisë Sociale të Korporatave për industrinë bankare. Ky botim tremujor ofron informacion mbi angazhimin e bankave anëtare për një shoqëri dhe ekonomi më të mirë, për një ambient të pastër dhe të shëndetshëm që ndihmojnë një zhvillim të qëndrueshëm.

Lexo broshurën

SHARE