12 dhjetor, 2002

15/06/2017

Krijohen Komitetet e Para Teknike (si Komiteti Opracional, Komiteti Financiar dhe Komiteti Ligjor).