AAB zhvillon mbledhjen e Asamblesë së Anëtarëve dhe takimin e fund vitit

Më 14 dhjetor 2023, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), gjatë të cilës u vlerësua veprimtaria e Shoqatës, çështjet në ndjekje, si dhe u diskutua dhe miratua plani i biznesit dhe plani financiar për vitin 2024, si dhe ndryshim në rregulloren e komiteteve teknike.

Në përfundim të takimit, anëtarët, së bashku me përfaqësues të bankave tregtare dhe kryetarë të komiteteve teknike të AAB-së, morën pjesë në pritjen tradicionale përmbyllëse të vitit, organizuar nga AAB. Të ftuar nderi ishin Guvernatori, z. Gent Sejko, Zëvendësguvernatore e Parë, zj. Luljeta Minxhozi, Zëvendësguvernatore e Dytë, zj. Natasha Ahmetaj, përfaqësues të tjerë të Bankës së Shqipërisë, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), zj. Mimoza Kaçi dhe Drejtori i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, z. Genci Mamani.

Në fjalën e tij, Kryetari i AAB-së dhe Drejtor i Përgjithshëm i OTP Bank Albania, z. Bledar Shella, shprehu mirënjohjen për përpjekjet bashkëpunuese të komunitetit bankar gjatë gjithë vitit. Ai theksoi qëndrueshmërinë e industrisë dhe rolin e saj kryesor në mbështetjen e stabilitetit ekonomik.

Guvernatori Sejko, në fjalimin e tij, dha një perspektivë largpamëse mbi peizazhin financiar, duke diskutuar iniciativat dhe strategjitë kryesore për vitin e ardhshëm. Ndër të tjerat ftoi të pranishmit të ndajnë vizionin pozitiv të zhvillimit, duke vijuar përqasjen pozitive ndaj kreditimit dhe mbështetur ekonominë shqiptare veçanërisht në sektorët nevralgjikë të saj si turizmi, bujqësia etj., por edhe duke siguruar një rritje prudente e të qëndrueshme të veprimtarisë bankare.

Mbrëmja nuk ishte vetëm një platformë për drejtuesit e industrisë për të ndarë perspektivat e tyre, por edhe një mundësi për nxitjen e lidhjeve më të forta mes të pranishmëve.

Ndërsa komuniteti bankar hyn në vitin e ri me më tepër entuziazëm, AAB mbetet e përkushtuar për të nxitur inovacionin, bashkëpunimin dhe rritjen e qëndrueshme.

SHARE