AAB publikon Raportin Vjetor CSR 2022 “Bankat për Shoqërinë”

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) publikon Raportin Vjetor 2022 “Bankat për shoqërinë”, i cili prezanton një përmbledhje të përpjekjeve të veprimtarisë së bankave anëtare bankare drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së ambientit, në kuadër të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Sektori bankar në Shqipëri është nga sektorët pararojë të ekonomisë për dhënien e shembullit mes arritjeve konkrete gjatë vitit 2022:

  • Mbi 1.75 miliardë lekë hua për agro-bizneset.
  • Mbi 1.16 miliardë lekë hua për biznese që drejtohen nga femra.
  • Mbi 59 miliardë lekë hua për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme;
  • Mbi 7 miliardë lekë hua për infrastrukturën;
  • Rreth 7.52 miliardë lekë hua për energji të rinovueshme;
  • Rreth 10 miliardë lekë hua për turizmin;
  • Mbi 3 miliardë lekë hua të gjelbra.
    etj.

Për më shumë informacion, Ju ftojmë të shfletoni këtë botim të AAB-së.

GALLERY

SHARE