AAB organizon seminar mbi procesin e marrëveshjes

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) së bashku me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC), pjesë e Grupit të Bankës Botërore (WBG), organizoi seminarin “Përgatitja për Stuhinë: Një diskutim rreth procesit të marrëveshjes.” Aktiviteti i organizuar në 1 nëntor, si pjesë Projektit “Zgjidhja e Borxhit dhe Dalja nga Biznesi, Faza II”, mbështetur nga Ambasada Zvicerane – Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike (SECO), prezantoi sfidat me të cilat përballen bankat në procesin e marrëveshjes përmes një bisede të hapur me pjesëmarrësit, të cilët ishin nga strukturat e riskut të kredisë, mbledhjes dhe rikuperimit ligjor në bankat anëtare.

Temat përfshinë rolin e ligjorit të brendshëm, koordinimin me departamentet e reja të biznesit dhe ato të portofolit, shenjat paralajmëruese që do të nxisnin përfshirjen e specializuar dhe parimet bazë të një strategjie për marrëveshje.

GALERIA

SHARE