AAB merr pjesë në takimin e 59-të të anëtarëve të asociuar të EBF-së

Më 7 qershor 2024, u mbajt në Athinë takimi i 59-të i anëtarëve të asociuar të Federatës Evropiane të Bankave (EBF), i mirëpritur nga Shoqata Helenike e Bankave. Takimi mblodhi së bashku përfaqësues të shoqatave të bankave nga disa vende të rajonit dhe Evropës për të diskutuar zhvillimet e rëndësishme dhe prioritetet në sektorin bankar. Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) u përfaqësua nga Sekretari i Përgjithshëm i saj, z. Spiro Brumbulli.

Agjenda përfshinte njohuri mbi aktivitetet e fundit të EBF-së, diskutime mbi zgjerimin e BE-së, duke theksuar zhvillimet e fundit në nivel të BE-së. Një tryezë e rrumbullakët mbi zhvillimet kombëtare mundësoi anëtarët të ndanin përditësime nga vendet e tyre përkatëse, veçanërisht për zhvillimet digjitale, pagesat, konkurrencën, edukimin financiar dhe sigurinë kibernetike.

SHARE