Tryezë diskutimi me fokus Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm

24/05/2018

AAB në bashkëpunim me ICC Albania dhe United Nations në Shqipëri organizuan më 24 maj 2018 një tryezë diskutimi mbi Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm (OZhQ-te). Veprimtaria u zhvillua me pjesmarrjen e përfaqësuesve të anëtarëve të AAB-së dhe ICC-së nën drejtimin e ekspertit Ilir Ciko.