Tryezë diskutimi mbi Certifikimin në kuadër të Foreign Account Tax Compliance Act  (“FATCA”) dhe aplikimit të rregullave të Common Reporting Standart (“CRS”)

01/12/2017

30 Nëntor 2017

AAB, në bashkëpunim me ekspertë të PricewaterhouseCoopers Albania (PWC), organizoi një tryezë diskutimi, me fokus Certifikimin në kuadër të Foreign Account Tax Compliance Act  (“FATCA”) dhe aplikimin e rregullave të Common Reporting Standart (“CRS”). Në këtë tryezë morën pjesë 22 përfaqësues të bankave anëtare dhe u diskutua mbi:

  1. Rendësinë e aplikimit të rregullave FATCA dhe procedurat e certifikimit tre vjeçar të cilat kryhen për herë të parë që nga hyrja në fuqi e ligjit; dhe për me tepër duhet të mbyllen brenda 30 qershorit 2018.
  2. Lidhur me standardin e raportimit CRS dhe ndikimin që pritet të këtë në Institucionet Financiare.

Foto