Transformimi Digjital në Sistemin Bankar

26/06/2018

Më 26 qershor 2018, AAB në bashkëpunim me kompaninë Symmetric Group, e cila mbështetet nga partneri i tyre ndërkombëtar New Frontier Group, organizoi një takim pune me përfaqësuesit e bankave anëtare, me temë “Transformimi Digjital në Sistemin Bankar”. Takimi u organizua në kuadër të strategjisë së AAB-së për promovimin e transformimit digjital dhe sfidat e digjitalizimit dhe u përqendrua në rrugën e transformimit digjital për bankat tradicionale dhe vlera e vërtetë e platformës Omni-channel dhe automatizimin e procesit.

Foto