Transformimi digjital dhe PSD2

01/03/2018

Më 1 mars 2018, AAB në bashkëpunim me Grupin Mellon, organizoi një tryezë diskutimi me fokus transformimin digjital dhe Direktivën e Shërbimeve të Pagesave 2 (PSD2), me pjesmarrjen e përfaqësuesve të Bankës së Shqipërisë, bankave anëtare të AAB-së dhe bankave në Kosovë.

Lexo më shumë