Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) kërkon të punësojë Fotograf Profesionist me kohë të pjesshme.

19/03/2018

Të interesuarit të dërgojnë CV e tyre brenda datës 31 mars 2018, në adresën:

E-mail: secretariat@aab-al.org

Dosja e aplikimit duhet të përmbajë këto dokumenta:

– Curriculum Vitae (CV)
– Portofolin e punëve
– Referenca nga punëdhënësit e tyre të mëparshëm (nëse kanë në dipozicion)

Ju informojmë se kandidatët e përzgjedhur referuar informacionit nga dosja e aplikimit do të njoftohen për intervistë.