Shoqata Shqiptare e Bankave organizoi forumin: Menaxhimi i burimeve njerëzore ne bankingun digjital

04/10/2017

AAB organizoi forumin e burimeve njerëzore të titulluar: ” Menaxhimi i burimeve njerëzore në bankingun digjital”. Ky aktivitet u ndoq nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të cilët diskutuan mbi aftësinë për të mësuar dhe përshtatur ndaj ndryshimeve që do të vazhdojnë të karakterizojnë punonjësit e bankave përgjatë transformimit digjital.

Fjala e Kryetarit të AAB 

Foto