Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Rreth Nesh

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), e krijuar fillimisht si Klubi i Bankierëve Shqiptarë (mars 1999), është sot zëri i bashkuar i industrisë bankare.

 

AAB Prezantim

20 vjetori i themelimit të AAB

31 mars, 1999

Krijimi Klubit Shqiptar të Bankierëve.

Read more

27 mars, 2001

Klubi Shqiptar i Bankierëve transformohet në Shoqatën Shqiptare të Bankave – Albanian Association of Banks (AAB).

Read more

12 dhjetor, 2002

Krijohen Komitetet e Para Teknike (si Komiteti Opracional, Komiteti Financiar dhe Komiteti Ligjor).

Read more

23 prill, 2003

AAB pranohet si “Anëtare e Asociuar “ e Federatës Bankare Evropiane (EBF) në Bruksel.

Read more

Mars, 2005

Emërohet Sekretari i Parë i Përgjithshëm, z. Elvin Meka

Read more

Tetor 2009

Sekretare e Përgjithshme e AAB emërohet Zj. Endrita Xhaferaj.

Read more

Tetor 2011

Botohet numri i parë i revistës Bankieri, një publikim periodik dygjuhësh i Shoqatës, me frekuencë tremujore.

Read more

Prill 2016

Në pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), emërohet Z. Spiro Brumbulli.

Read more

10 dhjetor 2020

 Asambleja e AAB-së miratoi statutin e ri të AAB-së.

Read more

Shkurt 2022

Publikohet botimi i fundit i revistës Bankieri.

Read more