Komiteti i AAB-së për Teknologjinë e Informacionit u krijua bazuar në vendimin e Asamblesë se Anëtareve të AAB-së, në muajin shkurt 2017. Qëllimi kryesor i këtij Komiteti është të mbështesë AAB në kuadrin e ndihmës që kjo i jep sektorit bankar në forcimin e infrastrukturës së tregut bankar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me teknologjinë e informacionit.

Disa nga objektivat kryesore të komitetit janë evidentimi dhe koordinimi si dhe propozimi i zgjidhjeve për  çështjeve që kanë të bëjnë me teknologjinë e informacionit; organizimin e aktivitete të ndryshme ku bankat kanë interesa të përbashkëta; etj.

Kryesia e Komitetit
Alketa Lamce, Kryetare, përfaqësuese e Intesa Sanpaolo Bank
Irena Rushaj, Zëvendës Kryetare, përfaqësuese e Union Bank;
Altin Kona, Zëvendës Kryetar, përfaqësues i Bankës Kombëtare Tregtare;

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Artur Voj, përfaqësues i Alpha Bank;
Dhimiter Kikina, përfaqësues i American Bank of Invstments;
Valbona Dhjaku, përfaqësuese e Credins Bank;
Arnisa Mileti, përfaqësuese e Credit Bank of Albania;
Kledian Zaimi, përfaqësues i First Investment Bank;
Dilavis Kasollja, përfaqësues i International Commercial Bank;
Jorgo Dhroso, perfaqesues i National Bank of Greece – Albania
Enkeleda Gremshi, përfaqësuese e Procredit Bank;
Enkelejd Zotaj, përfaqësues i Raiffeisen Bank;
Altin Gjika, përfaqësues i Societe Generale – Albania;
Klodi Berberi, përfaqësues i Tirana Bank;
Adrian Guza, përfaqësues i United Bank of Albania;
Olgert Duka, përfaqësues i Veneto Banka;