Komiteti i AAB-së për Menaxhimin e Rrezikut u krijua bazuar në vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së, në muajin nëntor 2016. Qëllimi kryesor i Komitetit, është të mbështesë AAB në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar në forcimin e infrastrukturës së tregut bankar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me aktivitetin e administrimit të rrezikut.

Disa nga objektivat kryesore të komitetit janë evidentimin dhe koordinimin si dhe të propozimin e zgjidhjeve për  çështjeve që kanë të bëjnë me rrezikun; organizimin e aktivitete të ndryshme ku bankat kanë interesa të përbashkëta; etj.

Kryesia e Komitetit
Brisilda Bala, përfaqësuese e Tirana Bank (Kryetare)
Gresa Panajoti, përfaqësuese e American Bank of Investments (Nënkryetare)
Enkelejda Ania, përfaqësuese e Raiffeisen Bank (Nënkryetare)

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Rajmond Pavaci, përfaqësues i Alpha Bank Albania
Andi Kruja, përfaqësues i Banka Kombëtare Tregtare
Soni Thano, përfaqësuese e Credins Bank
Enkeleta Dardha, përfaqësuese e Credit Bank of Albania
Sokol Nela dhe Marina Tangu, përfaqësues të FIBank Albania
Altin Koçi, përfaqësues i International Commercial Bank
Orjola Baku, përfaqësuese e Intesa Sanpaolo Bank Albania
Denisa Delija, përfaqësuese e NBG Bank Albania
Donata Totokoci, përfaqësuese e Procredit Bank
Artiola Agalliu, përfaqësuese e Union Bank
Myriam Fleurquin dhe Gjergji Harispapa, përfaqësues të Societe Generale Albania
Fatmir Tresa, përfaqësues i United Bank of Albania
Gorian Llazo, përfaqësues i Veneto Banka