Komiteti i AAB-së për Menaxhimin e Rrezikut u krijua bazuar në vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së, në muajin nëntor 2016. Qëllimi kryesor i Komitetit, është të mbështesë AAB në kuadrin e ndihmës që kjo i jep Sistemit Bankar në forcimin e infrastrukturës së tregut bankar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me aktivitetin e administrimit të rrezikut.

Disa nga objektivat kryesore të komitetit janë evidentimin dhe koordinimin si dhe të propozimin e zgjidhjeve për  çështjeve që kanë të bëjnë me rrezikun; organizimin e aktivitete të ndryshme ku bankat kanë interesa të përbashkëta; etj.

Kryesia e Komitetit

Brisilda Bala Tirana Bank Kryetare
Gresa Panajoti American Bank of Investments Nënkryetare
Enkelejda Ania Raiffeisen Bank Nënkryetare

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Rajmond Pavaci Alpha Bank Albania
Andi Kruja Banka Kombëtare Tregtare
Soni Thano Credins Bank
Enkeleta Dardha Credit Bank of Albania
Sokol Nela FIBank Albania
Marina Tangu FIBank Albania
Altin Koçi International Commercial Bank
Orjola Baku Intesa Sanpaolo Bank Albania
Donata Totokoçi Procredit Bank
Artiola Agalliu Union Bank
Gjergji Harispapa Societe Generale Albania
Fatmir Tresa United Bank of Albania