Komiteti Ligjor i AAB-së, u konceptua fillimisht si strukturë konsultative e Bordit Drejtues të dhe Asamblesë së Anëtarëve të AAB-së, por u konsolidua më pas si një tryezë e përhershme eksperience dhe debati profesional për juristët e bankave anëtare. Ky komitet u krijua zyrtarisht me vendim Nr. 5, datë 10.04.2007 të Bordit Drejtues të AAB.

Ndryshimet e legjislacionit në vend dhe veçanërisht përshtatja e tij me vendet e BE-së, kanë pasur në çdo moment vëmendjen e Komitetit Ligjor të AAB-së, si një faktor bashkëpunues, por disa herë edhe oponent, në lidhje me iniciativa të caktuara legjislative, veçanërisht ato që ndikojnë drejtpërdrejtë në veprimtarinë bankare.

Objektivat kryesore të Komitetit Ligjor:

  • Krijimi i një ambienti të përshtatshëm rregullator që lejon bankat të ushtrojnë veprimtari bankare të guxishme dhe bashkëkohore, por gjithnjë brenda normave të ligjshmërisë dhe konkurrencës së ndershme.
  • Gjetja e zgjidhjeve ligjore dhe unifikuese për praktikat gjyqësore lidhur me procesin e ekzekutimit të detyrueshëm, duke lobuar për këto zgjidhje si pranë administratës së sistemit të drejtësisë, por veçanërisht pranë sistemit gjyqësore dhe strukturave drejtuese e mbikëqyrëse të tij.

Kryesia e Komitetit

Veronika Prifti, përfaqësuese e Bankës Kombëtare Tregtare (Kryetare)
Albina Hasanaj, përfaqësuese e Societe Generale Albania (Nënkryetare)
Ledia Plaku, përfaqësuese e Intesa Sanpaolo Bank (Nënkryetare)

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Holta Zacaj, përfaqësuese e Alpha Bank
Vilsa Lika, përfaqësuese e American Bank of Investments
Albina Hasanaj, përfaqësuese e Societe Generale Albania
Andon Daka and Zj. Luiza Halilaj, përfaqësues të Credins Bank
Zahira Blushi, përfaqësuese e Credit Bank of Albania
Erion Doko and Z. Indrit Xhaferaj, përfaqësues të First Investment Bank
Rozeta Shehaj, përfaqësuese e Internetational Commercial Bank
Ledia Plaku and Z. Julian Aliaj, përfaqësues të Intesa Sanpaolo Bank Albania
Jonida Lakuriqi and Zj. Loreta Bega, përfaqësues të NBG Bank Albania
Ardit Pepa, përfaqësues i Procredit Bank
Rudina Ziu, Zj. Ejvis Ndoni and Z. Kujtim Mara, përfaqësues të Raiffeisen Bank
Grela Koçi and Z. Venian Mile, përfaqësues të Tirana Bank
Genti Laci, përfaqësues i Union Bank
Arta Taipi, përfaqësuese e United Bank of Albania
Dorian Kashuri and Z. Den Minxhozi, përfaqësues të Veneto Banka

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn