Komiteti i Thesarit dhe Tregjeve Financiare u krijua bazuar në Vendimin e Bordit Drejtues të AAB-së të datës 24 shtator 2014.

Objektivat kryesore të Komitetit:

  • Të diskutojë dhe adresojë çështje operacionale që lidhen me tregun në nivel kombëtar;
  • Të shkëmbejë informacion lidhur me trendet e reja dhe implementimin e një “Best Practice”s të fushës së Thesarit dhe të Tregjeve Financiare;
  • Të rekomandojë politika dhe rregullime lidhur me menaxhimin financiar të sistemit bankar.

Kryesia e komitetit:

Suela Totokoci, përfaqësuese e Intesa Sanpaolo Bank Albania (Kryetare)
Teuta Cinari (Lloshi), përfaqësuese e American Bank of Investments (Nënkryetare)
Donalda Gjorga, përfaqësuese e Raiffeisen Bank (Nënkryetare)

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Entela Marga, përfaqësuese e Alpha Bank Albania
Florent Prifti, përfaqësues i Banka Kombëtare Tregtare
Edlira Heba, përfaqësuese e Credins Bank
Sonila Cezma, përfaqësuese e Credit Bank of Albania
Elma Lloja, përfaqësuese e First Investment Bank
Merita Mojsja, përfaqësuese e International Commercial Bank
Kreshnik Barjamaj, përfaqësues i NBG Bank Albania
Donata Rali (Totokoçi), përfaqësuese e Procredit Bank
Erion Taçe, përfaqësues i Societe Generale Albania
Eranda Shehu, përfaqësuese e Tirana Bank
Ilirjan Ligaçaj, përfaqësues i Union Bank
Armando Mosho, përfaqësues i United Bank of Albania
Albana Aleksi(Kote), përfaqësuese e Veneto Banka