Komiteti i AAB-së për Sistemet e Pagesave u krijuar bazuar në Vendimin nr. 4, datë 30.06.2008 të Bordit Drejtues të AAB-së dhe funksionon si një strukturë e përhershme teknike.

Disa nga objektivat dhe funksionet e Komitetit:

  1. Promovimin e zhvillimit të sistemeve të pagesave dhe ndikimin që kanë patur ato si shtylla kryesore të lëvizjes së fondeve monetare brenda vendit.
  2. Forcimi i infrastrukturës në tregut financiar përmes monitorimit dhe analizimit të zhvillimeve lidhur me sistemin e pagesave.
  3. Minimizimi i ekonomisë informale, menaxhimi më i mirë të likuiditeteve, dhe rritja e mundësisë për përdorimin e kanaleve alternative bashkëkohore siç janë sistemet e kodifikuara.

Kryesia e Komitetit

Najada Xhaxha, përfaqësuese e Tirana Bank (Kryetare)
Marseda Xhumani përfaqësuese e Banka Kombëtare Tregtare (Nënkryetare)
Almir Zeneli, përfaqësues i Raiffeisen Bank (Nënkryetar)

Anëtarët e tjerë të këtij komiteti janë:

Ilir Prifti, përfaqësues i Alpha Bank Albania
Linda Jakova, përfaqësuese të American Bank of Investments
Etleva Kaiku dhe Sabrie Ngjela përfaqësuese të Banka Kombëtare Tregtare
Edlira Dermani, përfaqësuese e Credins Bank
Ines Vucini, përfaqësuese e First Investment Bank
Edlira Qeveri, përfaqësuese e International Commercial Bank
Luci Shiroka dhe Surela Kapedani (Shkodrani), përfaqësuese të Intesa SanPaolo Bank Albania
Majlinda Miho, përfaqësuese e NBG Bank Albania
Anila Grazhdani, përfaqësuese të Raiffeisen Bank Albania
Ada Osmani (Naqe), përfaqësuese e Societe Generale Albania
Valbona Cucka, përfaqësuese e Union Bank
Ermal Husha, përfaqësues i United Bank of Albania
Nevila Pasholli dhe Gentjana Papakroni, përfaqësuese të Veneto Banka

Aktivitete