Raporti CSR 2016

26/09/2017AAB, për të tretin vit radhazi AAB publikon raportin vjetor të Përgjegjësisë Sociale të Korporatave për industrinë bankare. Ky numër, i përgatitur me mbështetjen dhe asistencën e Ernest & Young, sjell një strukturë të përmirësuar të prezantimit të kontributit të bankave në shërbim të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe të Përgjegjësisë Sociale të Korporatave.

Lexo raportin.