Announcing the AAB 2017 Annual Report

22/06/2018

We are pleased to announce the publication


Njoftim nga banka Societe Generale Albania

07/06/2018

Në vijim të informacioneve të pavërteta dhe të pabazuara të publikuara


Organizohet mbledhja vjetore e grupit të përdoruesve të platformës SWIFT në Shqipëri (UGM)

07/06/2018

Më 7 qershor, AAB mirëpriti organizimin e mbledhjes vjetore të UGM-së. Takimi i punës u zhvillua në 2 pjesë dhe në të morën pjesë përfaqësues të bankave anëtare si p.sh.: drejtues të sigurisë së informacionit – CISO; drejtues të IT-së; persona të kontaktit të SWIFT-it. Të pranishëm, gjithashtu, edhe përfaqësues të Bankës së Shqipërisë. Takimi […]


Leksion i hapur në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan

31/05/2018

Në datë 31 maj 2018, AAB në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Xhuvani”


Leksion i hapur në UET

30/05/2018

Në datë 29 maj 2018, në Universitetin Europian të Tiranës (UET)


Tryezë diskutimi mbi Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave

29/05/2018

Në datë 29 maj 2018, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB)


Tryezë diskutimi me fokus Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm

24/05/2018

AAB në bashkëpunim me ICC Albania dhe United Nations në Shqipëri


Leksion i hapur në UAMD – Prezantim mbi Auditimin e Brendshëm – Profesioni që bën një ndryshim

18/05/2018

Në datën 17 maj, në bashkëpunim me  Fakultetin e Biznesit


Zhvillon punimet Forumi i Kartave

04/05/2018

Në datë 4 maj 2018 zhvilloi punimet Forumi i Kartave


Revista Bankieri

30/04/2018

AAB publikoi edicionin e 27 të revistës Bankieri, e cila është e disponueshme në faqen e internetit