Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
20
Mar
Ceremonia e hapjes së Javës së Parasë 2023: “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!”

Shoqata Shqiptare të Bankave (AAB), në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në datat 20-26 mars 2023, festojnë Javën e Parasë 2023, nën sloganin “Administro paratë e tua, kultivo të ardhmen tënde!”. Gjatë kësaj javë, AAB, së bashku me bashkëpunëtorët dhe partnerët e saj, është […]

Lexo më shumë
15
Mar
Leksion i hapur mbi bankingun digjital

Më 15 mars 2023, znj. Irida Huta, Kryetare e Komitetit të Pagesave, Kartave, Digjitalizimit dhe Kanaleve Alternative në AAB, mbajti një orë leksioni të hapur me studentë të Albania University, në degët Financë – Bankë dhe Menaxhim biznesi. Bankingu digjital, efekti në ekonomi i uljes së parasë fizike në qarkullim si dhe mënyra sesi bankat […]

Lexo më shumë
8
Mar
Takim i Bordit Mbikëqyrës me Komitetin e Burimeve Njerëzore

Në datën 7 mars 2023, Bordi Mbikëqyrës i AAB-së organizoi një takim diskutimi me anëtarët e Komitetit të Burimeve Njerëzore. Të pranishmit patën mundësinë të diskutojnë mbi sfidat që përballet sektori dhe të shkëmbejnë ide për të maksimizuar efikasitetin e burimeve njerëzore dhe rritjen e kapaciteteve të reja, si një domosdoshmëri në situatën aktuale. Gjatë diskutimit, përfaqësuesit e bankave ndanë […]

Lexo më shumë
7
Mar
Workshop mbi Bankingun e Hapur

Më 7 mars 2023, AAB dhe CRIF, një kompani e specializuar në ofrimin e zgjidhjeve digjitale novatore për bankat, institucionet financiare, shoqëritë utilitare dhe bizneset, në çdo fazë të marrëdhënies me klientët, organizuan një workshop mbi Bankingun e Hapur (Open Banking). Nëpërmjet shembujve praktikë të aplikuara nga kompania CRIF, aktiviteti synoi të prezantojë për të […]

Lexo më shumë
28
Feb
Takim diskutimi mbi qasjen në financë dhe kreditimin e bujqësisë

Në datën 28 shkurt 2023, u zhvillua një takim diskutimi organizuar nga Banka Botërore, në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB), me pjesëmarrjen e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zëvendësministres së Financave dhe Ekonomisë, znj. Adela Xhemali, zëvendësministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Enio Civici dhe drejtues të bankave tregtare. Në fjalën e tij, Përfaqësuesi […]

Lexo më shumë
9
Feb
Seminari me Kombet e Bashkuara në Shqipëri për zhvillimin e qëndrueshëm

Më 9 Shkurt 2023 u organizua seminari “Transformimi i botës sonë: Axhenda 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm”. Aktiviteti u drejtua nga përfaqësues të Kombeve të Bashkuara Shqipëri dhe trajtoi mënyra për të përshpejtuar progresin në kuadër të Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm. Prezantimi u ndoq me tepër interes nga përfaqësuesit e bankave. Kjo është një nga nismat e ndërmarra nga Shoqata […]

Lexo më shumë