Mars 2012 – Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Dhjetor 2011

05/03/2012

Aktivet e sistemit bankar në fund të vitit 2011 arritën në 1,120 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore prej 13.1% ose rreth 130 miliardë lekë, rritje kjo më e lartë se sa ajo në vitin 2010, prej 11.8%. Aktivet e bankave shënuan një nivel prej 85% në raport me PBB këtë vit, më të […]


Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Shtator 2011

18/11/2011

Aktivet e sistemit bankar në fund të tremujorit të tretë 2011 arritën në 1,095 miliardë lekë duke u rritur me 5 për qind krahasuar me një tremujor më parë, në përgjigje të rritjes së aktivitetit ndërmjetësues të sistemit bankar. Kontributin kryesor në zgjerimin e aktivitetit financiar e ka dhënë kreditimi i sektorit privat, i cili […]


Zhvillimet në sistemin bankar

16/11/2011

Statistikat Shtator 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të Shtatorit 2012 në 1,189 miliardë lekë, duke shënuar një rritje vjetore rreth 8.6 për qind, ndërkohë që përgjatë tremujorit të tretë 2012 u rritën me rreth 2.7 për qind ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të tremujorit të tretë […]


Ekzekutimi i Kolateralit

16/06/2011

Së fundmi bankat kanë hasur shumë vështirësi për ekzekutimin e detyrueshëm të kolateralit, një proces ky thelbësor në aktivitetin e bankave, dhe shumë i rëndësishëm për ruajtjen e një sistemi bankar të shëndetshëm dhe një ekonomie konkurruese. Të gjitha bankat ndërmarrin procesin e ekzekutimit të kolateralit pasi kanë përdorur të gjitha mënyrat e tjera për […]


Zgjedhja e Kryetarit të ri të AAB-së

26/01/2011

Njoftim për shtyp për zgjedhjen e Kryetarit të ri të AAB-së   Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2011 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për katër anëtarë të Bordit Drejtues dhe Kryetarit të ri. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit […]


Komisionet bankare

05/01/2011

Duke marrë shkas nga diskutimet publike të kohëve të fundit mbi tarifat dhe komisionet e shërbimeve bankare, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), ka ndërmarrë një studim rajonal, gjetjet kryesore të të cilit dëshiron ti ndajë me publikun. Studimi mbulon nëntë vende të rajonit: Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Qipro, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe Turqi, dhe krahason […]


Zgjedhja e Kryetarit të ri dhe të dy anëtarëve të rinj të Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB)

26/01/2009

Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2009 mbledhjen e rradhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për dy anëtarë të Komitetit Ekzekutiv dhe Kryetarit të ri. Asambleja votoi unanimisht për zgjedhjen e z. Libero CATALANO, Drejtor i Përgjithshëm i BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT (BIS Banca) si […]


Mbi komentet e fundit në media, lidhur me kapacitetet e sistemit bankar shqiptar për të përballuar pagesat dhe transaksionet shtesë nëpërmet rrjetit të tyre

26/01/2007

Në vijim të komenteve dhe opinioneve më të fundit në disa media të shkruara dhe elektronike, lidhur me mundësitë dhe kapacitetet e mjaftueshme të bankave në Shqipëri për të përballuar flukset shtesë të pagesave dhe transfertave, në përgjigje të angazhimeve dhe vendimeve të qeverisë për reduktimin e ekonomisë informale dhe pagesave me para’ në dorë, […]


Zhvillimi i korridorit të dërgesave të emigrantëve Itali­-Shqipëri

03/11/2006

Më 3 nëntor 2006, Shoqata Shqiptare të Bankave (AAB), e përfaqësuar nga z. Seyhan Pencapligil, Kryetar, z. Edvin Libohova, anëtar i Komitetit Ekzekutiv dhe z. Elvin Meka, Sekretar i Përgjithshëm, morën pjesë në një takim të organizuar nga Shoqata Italiane e Bankave (ABI) në Milano, me përfaqësues të një grupi bankash italiane. Në këtë takim […]


Forum i Hapur: “Kuptimi dhe Përfitimet nga Dërgesat e Emigrantëve”

27/07/2006

Më 27 korrik 2006, Shoqata Shqiptare të Bankave (AAB), në bashkëpunim me Shoqatën Italiane të Bankave, (ABI) dhe Programin “Convergence” të Bankës Botërore, organizuan në Tiranë Forumin e Hapur: “Kuptimi dhe Përfitimet nga Dërgesat e Emigrantëv – Mundësitë për ofrimin e përbashkët të shërbimeve financiare nga bankat italiae e shqiptare, për emigrantët shqiptarë në Itali”. […]