Njoftim për shtyp – Gusht 2012

23/08/2012

Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Qershor 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të gjashtëmujorit të parë 2012 në 1,158 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore rreth 10.9%, ndërkohë që përgjatë tremujorit të dytë 2012 u rritën me rreth 1.6% ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të […]


Njoftim për shtyp – Maj 2012 | Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Mars 2012

22/05/2012

Vizito faqen e statistikave Aktivet e sistemit bankar shënuan rritje përgjatë tremujorit të parë 2012, duke arritur në fund të marsit në 1,140 miliardë Lekë ose 89 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rritja e regjistruar ishte pothuaj e njëjtë me atë të të njëjtit tremujor një vit më parë, në nivelin rreth 1.8 […]


Mars 2012 – Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Dhjetor 2011

05/03/2012

Aktivet e sistemit bankar në fund të vitit 2011 arritën në 1,120 miliardë lekë duke shënuar një rritje vjetore prej 13.1% ose rreth 130 miliardë lekë, rritje kjo më e lartë se sa ajo në vitin 2010, prej 11.8%. Aktivet e bankave shënuan një nivel prej 85% në raport me PBB këtë vit, më të […]


Zhvillimet në sistemin bankar – Statistikat Shtator 2011

18/11/2011

Aktivet e sistemit bankar në fund të tremujorit të tretë 2011 arritën në 1,095 miliardë lekë duke u rritur me 5 për qind krahasuar me një tremujor më parë, në përgjigje të rritjes së aktivitetit ndërmjetësues të sistemit bankar. Kontributin kryesor në zgjerimin e aktivitetit financiar e ka dhënë kreditimi i sektorit privat, i cili […]


Zhvillimet në sistemin bankar

16/11/2011

Statistikat Shtator 2012 Aktivet e sistemit bankar arritën në fund të Shtatorit 2012 në 1,189 miliardë lekë, duke shënuar një rritje vjetore rreth 8.6 për qind, ndërkohë që përgjatë tremujorit të tretë 2012 u rritën me rreth 2.7 për qind ose 18.4 miliardë lekë. Depozitat e vendosura pranë bankave, në fund të tremujorit të tretë […]


Ekzekutimi i Kolateralit

16/06/2011

Së fundmi bankat kanë hasur shumë vështirësi për ekzekutimin e detyrueshëm të kolateralit, një proces ky thelbësor në aktivitetin e bankave, dhe shumë i rëndësishëm për ruajtjen e një sistemi bankar të shëndetshëm dhe një ekonomie konkurruese. Të gjitha bankat ndërmarrin procesin e ekzekutimit të kolateralit pasi kanë përdorur të gjitha mënyrat e tjera për […]


Zgjedhja e Kryetarit të ri të AAB-së

26/01/2011

Njoftim për shtyp për zgjedhjen e Kryetarit të ri të AAB-së   Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2011 mbledhjen e radhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për katër anëtarë të Bordit Drejtues dhe Kryetarit të ri. Këto zgjedhje vinin si rezultat i mbarimit të mandatit […]


Komisionet bankare

05/01/2011

Duke marrë shkas nga diskutimet publike të kohëve të fundit mbi tarifat dhe komisionet e shërbimeve bankare, Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), ka ndërmarrë një studim rajonal, gjetjet kryesore të të cilit dëshiron ti ndajë me publikun. Studimi mbulon nëntë vende të rajonit: Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Qipro, Greqi, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe Turqi, dhe krahason […]


Zgjedhja e Kryetarit të ri dhe të dy anëtarëve të rinj të Komitetit Ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB)

26/01/2009

Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB), zhvilloi në datë 26 janar 2009 mbledhjen e rradhës, në të cilën u mbajtën dhe zgjedhjet për dy anëtarë të Komitetit Ekzekutiv dhe Kryetarit të ri. Asambleja votoi unanimisht për zgjedhjen e z. Libero CATALANO, Drejtor i Përgjithshëm i BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT (BIS Banca) si […]


Mbi komentet e fundit në media, lidhur me kapacitetet e sistemit bankar shqiptar për të përballuar pagesat dhe transaksionet shtesë nëpërmet rrjetit të tyre

26/01/2007

Në vijim të komenteve dhe opinioneve më të fundit në disa media të shkruara dhe elektronike, lidhur me mundësitë dhe kapacitetet e mjaftueshme të bankave në Shqipëri për të përballuar flukset shtesë të pagesave dhe transfertave, në përgjigje të angazhimeve dhe vendimeve të qeverisë për reduktimin e ekonomisë informale dhe pagesave me para’ në dorë, […]