08:30            Regjistrimi & Kafe

09:00            Fjalë mirëseardhjeje

                      • Silvio Pedrazzi, Kryetar i AAB-së
                      • Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë

09:40            Foto e ditës

Sesioni I:     Roli dhe përgjegjësitë për një të ardhme të qëndrueshme
                      Moderator: Seyhan Pencabligil, Drejtor i Përgjithshëm & Anëtar Bordi, BKT

09:45            Puleng Tumelo Ndjwili-Potele, Koordinatore për Projektet Bankare, UNEP FI –
                      Parimet për Bankingun e Përgjegjshëm: Një mjet për udhëhequr
                      kreditimin që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm

                      Dejan Vasiljev, Ekonomist Kryesor, BERZH – Financat dhe Rritja e qëndrueshme

                      Sebastien de Brouwer, Oficer i lartë për politikat, FEB – Roli i bankave në
                      financimin e qëndrueshëm – perspektiva evropiane

                      Alessandro Bragonzi, Përfaqësues për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë Veriore, BEI – Mobilizimi i kapitalit privat për të mbështetur financimin e qëndrueshëm – si Grupi i BEI-së financon një të ardhme të qëndrueshme

                      Milan Mirjanic, Partner i Asocuar i McKinsey – Bankat në botën sfiduese
                      të ndërmjetësimit financiar

11:45            Pushim kafe

Sesioni II:    Sfidat e bankingut në rajon
                      Moderator: Sebastien de Brouwer, Oficeri i lartë për politikat, FEB

12:15            Pierfrancesco Gaggi, Drejtues i Marrëdhënieve Ndërkombëtare, ABI (Itali)
                      – Zhvillimi i sektorit bankar për përforcimin e rimëkëmbjes

                      Vladimir Vasic, Sekretar i Përgjithshëm, Shoqata e Bankave të Serbisë – Tregu i NPL-ve dhe rritja e kreditimit

                      Charikleia Apalagaki, Sekretare e Përgjithshme, Shoqata Helenike e Bankave – Financa

                      të qëndrueshme. Këndvështrim mbi qeverisjen. Balanca ndërmjet efektivitetit dhe sigurisë.

                      Silvio Pedrazzi, Kryetar i AAB-së – Konsolidimi i sektorit bankar shqiptar

13:30            Pyetje dhe Diskutime

13:45            Mbyllje e Konferencës nga Kryetari i AAB-së

14:00            Pushim Dreke