Janar 2017

Announcement Date: July 15, 2017

AAB përfaqësohet me një logo të re. Tre monedha të lidhura me njëra-tjetrën, për të përfaqësuar unitetin e interesave të zhvillimit të tregut bankar, janë në logon e AAB-së.