27 mars, 2001

Announcement Date: June 15, 2017

Klubi Shqiptar i Bankierëve transformohet në Shoqatën Shqiptare të Bankave – Albanian Association of Banks (AAB).