26 mars, 2003

Announcement Date: June 15, 2017

Përcaktohet si strukturë më vete Sekretariati i AAB-së dhe në mars 2005 emërohet Sekretari i parë i Përgjithshëm, Z. Elvin Meka.