12 dhjetor, 2002

Announcement Date: June 15, 2017

Krijohen Komitetet e Para Teknike (si Komiteti Opracional, Komiteti Financiar dhe Komiteti Ligjor).