logo

komitete icon Statistika

Buletinet Mujore të Sistemit Bankar (të dhëna të paaudituara) 2014

Maj
Sistemi Bankar Shqiptar
- Kredia për ekonominë sipas qëllimit
pdf
pdf
Sistemi Bankar Shqiptar
- Kredia për ekonominë sipas subjekteve
pdf
pdf
AAB - Sistemi Bankar Shqiptar
- Të dhëna të përgjithshme
pdf
pdf
AAB - Sistemi Bankar Shqiptar
- Klasifikimi i huave
pdf
pdf

 

 

Të Dhëna Tremujore të Paaudituara 2014

Janar - Mars
IFRS
(të përditësuara)
pdf
pdf

lexo më tej...

 

komitete icon Publikimet më të funditkomitete icon Video

Leksion i hapur - Universiteti Illyria - Java Globale e Parase - Mars 2014, aktivitetet zhvilluar në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Parasë. lexo më tej...

aab-ankande.com

komitete icon Biblioteka edukative

efiçensa e energjisë (kredia)kredia hipotekore

financa personale ne duart tuajakartat bankare