Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
Change Management 6:23 pm
Change Management
Apr 1 @ 6:23 pm – Apr 2 @ 7:23 pm
Hardly anyone likes change, most want it to stay the way it is. What to do before getting started? How do I make the head and abdomen for the upcoming change ready? How do I[...]
2
Credit Assessment & cash flow analyses 3:37 pm
Credit Assessment & cash flow analyses
Apr 2 @ 3:37 pm – Apr 5 @ 4:37 pm
{:sq}Credit Assessment & cash flow analyses{:}{:en}Credit Assessment & cash flow analyses{:}
{:sq} Date: 02 April – 05 April 2019 Location: Tirana Max nr pax: 25 Trainer: Erik de Jong Partner: ATTF LUX info: Booking according “First in First served” method! See Attach program {:}{:en} Date: 02 April[...]
3
HR Strategy 10:00 am
HR Strategy
Apr 3 @ 10:00 am – 11:00 am
{:sq}Date: 3 April – 2019 Location: Tirana Topic: HR Strategy Max nr pax: 25 Price/Euro: 55 Trainer: Michael Messier Partner: Lincoln See Attach program {:}{:en}Date: 3 April – 2019 Location: Tirana Topic: HR Strategy Max nr[...]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Risk Management Auditors point of view

11/10/2017
When: October 11, 2017 @ 10:51 am – October 12, 2017 @ 11:51 am

Summary In this in-depth training course on Risk Management you will learn to work through a proactive approach to risk threat and opportunity. You will address how to identify, quantify, control and respond to risk[...]


Leading with emotional Intelligence

4/10/2017
When: October 4, 2017 @ 10:27 am – October 5, 2017 @ 11:27 am

Description “A leader’s intelligence has to have a strong emotional component. He has to have high levels of selfawareness, maturity and self-control. She must be able to withstand heat, handle setbacks and when those lucky[...]


Forumi i Komitetit të Auditit të Brendshëm të AAB-së

13/10/2017
When: October 13, 2017 @ 5:02 pm – 6:02 pm
Where: Tiranë, Shqipëria

 


Forumi i Komitetit të Burimeve Njerëzore të AAB-së: Menaxhimi i Burimeve Njerëzore në Bankingun Digjital

4/10/2017
When: October 4, 2017 all-day
Where: Tiranë, Shqipëria

AAB organizoi forumin e burimeve njerëzore të titulluar: ” Menaxhimi i burimeve njerëzore në bankingun digjital”. Ky aktivitet u ndoq nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë të cilët diskutuan mbi aftësinë për të mësuar dhe përshtatur[...]


Konferenca e 2-të e AAB-së “Bankat dhe rritja ekonomike”

14/11/2017
When: November 14, 2017 @ 4:41 pm – 5:41 pm
Where: Tiranë, Shqipëria

Rreth konferencës Konferenca organizohet nga Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB). AAB-ja do të garantojë pjesëmarrjen e aktorëve me përvojë të drejtpërdrejtë që do të kontribuojnë në nxitjen e dialogut midis industrisë dhe politikë-bërësve për[...]


Tryezë diskutimi “Si të ndërtojmë një portofol fitimprurës të biznesit të kartave”

22/09/2017
When: September 22, 2017 @ 2:08 pm – 3:08 pm

AAB dhe komiteti i saj i kartave organizuan një tryezë diskutimi të titulluar “Si të ndërtojmë një portofol fitimprurës në fushën të kartave”. Mbi këtë temë u mbajtën prezantime nga përfaqësues të kompanive VISA dhe[...]


Understanding Visa Claims Resolution (VCR) Disputes

25/10/2017
When: October 25, 2017 @ 11:10 am – October 27, 2017 @ 12:10 pm
Where: Tiranë, Shqipëria

Description Short: Understanding Visa Claims Resolution (VCR) Disputes Get ready today for what’s ahead tomorrow. Attend our three-day Understanding Visa Claims Resolution (VCR) Disputes course and learn how Visa is re-defining dispute resolution by reducing[...]


Program Çertifikues: Menaxhimi i Rrezikut në Bankë, niveli bazë (pjesa II)

11/09/2017
When: September 11, 2017 @ 9:44 am – September 15, 2017 @ 10:44 am
Where: Tiranë, Shqipëria

Objectives The certification programme Risk Management in Banking, Foundation Level provides participants with a solid foundation in risk management, which can serve as a basis for more advanced courses or as an entry into risk[...]


Bankingu me Pakicë “Financat në Internet dhe Bankingu Elektronik”

1/11/2017
When: November 1, 2017 @ 2:14 pm – November 3, 2017 @ 3:14 pm
Where: Tiranë, Shqipëria

Objective The objective of this course is to provide an overview of the distribution strategy of Retail banking using physical and electronic channels. The participants will receive information on the trends in e-banking. They[...]


Anti-Bribery & Corruption in Practice

29/06/2017
When: June 29, 2017 @ 1:45 pm – 2:45 pm