AAB publikon Raportin për Përgjegjshmerinë Sociale 2017

24/08/2018

Për të katërtin vit radhazi, Shoqata Shqiptare e Bankave paraqet përpjekjet e bankave anëtare në rrijen e rolit përgjegjës ndaj komunitetit ku shërbejnë, dhe progresin e shënuar në fushën e qëndrueshmërisë gjatë vitit 2017. Raporti pasqyron qartë se bankat në përgjithësi mbështesin pothuajse të 17-të objektivat, por ato për shëndetin dhe mirëqenien, arsimin cilësor, inovacionin dhe infrastrukturën, si dhe për komunitete dhe qytete të qëndrueshme janë ato që kanë tërhequr më shumë vëmendje nga pikëpamja e financimit.

Lexo raportin.