preloader

NËNSHKRUHET
MEMORANDUM
BASHKËPUNIMI
13/09/2017

STATISTIKAT SISTEMI I RI I
PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

PROGRAM ÇERTIFIKUES
MENAXHIMI I RREZIKUT NË BANKË NIVELI BAZË (PJESA II)
11/09/2017 - 15/09/2017

FORUMI I KOMITETIT TË BURIMEVE
NJERËZORE TË AAB

MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE NË BANKINGUN DIGJITAL
04/10/2017

UNDERSTANDING
VISA CLAIMS RESOLUTION DISPUTES
25/10/2017 - 27/10/2017

KONFERENCA E 2-TË KOMBËTARE E AAB
BANKAT DHE RRITJA EKONOMIKE
14/11/2017

BANKINGU ME PAKICË
FINANCA NË INTERNET & E-BANKING
01/11/2017 - 03/11/2017

2ND INTERNAL AUDIT FORUM
RESPONDING TO THE VOICE OF STAKEHOLDERS
13/10/2017