AAB kërkon të punësojë Fotograf Profesionist me kohë të pjesshme

Çelet Java e Parasë

12/03/2018

Leading through Emotional Intelligence

28/03/2018

Transformimi digjital dhe PSD2

01/03/2018

Excellence in Conflict Management

23/04/2018 - 24/04/2018