preloader

SHOQATA
SHQIPTARE E BANKAVE
VJEN ME WEBSITE TË RI
27/06/2017

BANKA ME PAKICE
FINANCA NE INTERNET
& E-BANKING
01/11/2017 - 02/11/2017

KUNDËR RRYSHFETIT
DHE KORRUPSIONIT
NË PRAKTIKË
29/06/2017

TRAJNIM
PËR MENAXHIM
TË RISKUT TË KREDISË
01/11/2017 - 02/11/2017